Očkovací kalendář  

Termín
věk dítěte
Povinné očkování Nepovinné očkování
  Nemoc Očkovací látka Nemoc Očkovací látka
od 4. dne – 6. týdne Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací) BCG vaccine SSI
od 6. týdne Rotavirové nákazy Rotarix, Rotateq (1. dávka)
od 9. týdne (2. měsíc) Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Hexacima Infanrix hexa# (1. dávka) Pneumokoková onemocnění* Synflorix, Prevenar 13 (1. dávka)
Rotavirové nákazy Rotarix, Rotateq (2. dávka-za měsíc po 1. dávce)
4. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Hexacima Infanrix hexa #
(2. dávka-za 2 měsíce po 1. dávce)
Pneumokoková onemocnění* Synflorix,
Prevenar 13 (2. dávka-za 2 měsíc po 1. dávce)
Rotavirové nákazy Rotateq (3. dávka-za měsíc po 2. dávce)
11.-13. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu b Hexacima Infanrix hexa
(3. dávka)
Pneumokoková onemocnění* Synflorix, Prevenar 13 (přeočkování)
13.-18. měsíc Spalničky, zarděnky, příušnice Priorix (1. dávka) Plané neštovice, spalničky, zarděnky, příušnice Priorix-Tetra (1. dávka)
5.-6. rok Spalničky, zarděnky, příušnice Priorix (2. dávka) Plané neštovice, spalničky, zarděnky, příušnice Priorix-Tetra (2. dávka)
5.-6. rok Záškrt, tetanus, černý kašel
Infanrix
Adacel
(přeočkování)
10.-11. rok Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna Boostrix polio (přeočkování)
13.-14. rok Onemocnění lidským papilomavirem (karcinom děložního čípku)* Cervarix, Silgard, Gardasil9 (celkem 2 dávky)
14. rok (u neočkovaných v 10-11 letech) Tetanus Tetavax, Tetanol Pur (přeočkování) Záškrt, tetanus, černý kašel Boostrix, Adacel (přeočkování)

*hrazeno ze zdravotního pojištění

Zdroj: http://www.vakcinace.eu/ockovani-v-cr

Povinné očkování  

Povinné očkování je dáno zákonem. Očkovací látky jsou hrazené ze zdravotního pojištění, pro spotřebitele zcela zdarma. Má zajistit vysokou proočkovanost a tudíž odolnost celé populace proti vybraným závažným, mnohdy život ohrožujícím chorobám - viz očkovací kalendář. Jedná se o záškrt, tetanus, dávivý kašel, onemocnění způsobená bakterií Hemophilus influenzae, dětskou obrnu, hepatitidu B, spalničky, zarděnky a příušnice.

Dobrovolné očkování  

Očkování není povinné ze zákona - záleží na rozhodnutí rodičů. Zájemci mají výběr mezi pojišťovnou plně hrazenou vakcínou a vakcínou s širším pokrytím a doplatkem ze strany rodičů. Do této kategorie patří očkování proti invazivním pneumokokům a papilomavirům.

Invazivní pneumokoky

způsobují závažné často život ohrožující onemocnění kojenců a batolat (meningitidy, sepse, zápaly plic). K dispozici je 10valentní vakcína Synflorix (plně hrazená) http://www.vakcinace.eu/data/files/vakciny/synflorix.pdf nebo 13 valentní vakcína Prevenar 13 (doplatek asi 450–500K čelkem 4x) http://www.vakcinace.eu/data/files/vakciny/prevenar13-spc.pdf

Očkování proti papilomavirům

Papilomaviry se prokazatelně podílejí na vzniku rakoviny děložního čípku u žen a na vzniku genitálních bradavic. Infekce papilomavirem je sexuálně přenosná a případné onemocnění se projeví až po zahájení pohlavního života.

Očkování je nutno aplikovat v průběhu 13. roku, aby byl nárok na úhradu z veřejného zdravotního pojištění

K dispozici je vakcína Cervarix (plně hrazená z veřejného zdravotního pojištění) http://www.vakcinace.eu/data/files/vakciny/cervarix-spc.pdf nebo Silgard s rozšířenou působností proti genitálním bradavicím (doplatek kolem 300kč a 1 dávku, celkem 2x) http://www.vakcinace.eu/data/files/vakciny/silgard.pdf

Nadstandardní očkování  

Úhrada vakcíny i aplikačního výkonu je hrazena spotřebitelem. Pojišťovny většinou částečně přispívají na očkovací látku z fondu prevence

Očkování proti rotavirové infekci

Rotaviry patří k nejčastějším a nejzávažnějším původcům průjmových onemocnění u nás i ve světě. Klinické projevy se vyznačují vysokými ztrátami tekutin a iontů a bývají tak závažné, že děti často musí být hospitalizovány. V současné době máme k dispozici rotavirové vakcíny, které mají předejít výše popsaným situacím. Vakcíny jsou perorální a podávání musí být zahájeno velmi záhy, ve věku 6–12 týdnů a musí být ukončeno do 24. týdne života.

Používané vakcíny:

Očkování proti žloutence typu A

Jednoznačně doporučuji u všech dětí nad 1 rok. Samotné onemocnění sice nezanechává trvalé následky, ale není k dispozici žádný kauzální lék. Léčí se pouze dietou a režimovými úpravami. Onemocnění je velmi infekční a nepříjemné pro pacienta. Nakazit se může každý snadno, pokud se setká s infekcí a dojde k porušení běžných hygienických pravidel. Obzvlášť u malých dětí, které strkají předměty do úst, se hygiena někdy špatně hlídá. Při turistice do teplejších oblastí se může zdrojem nákazy stát voda, špatně omyté ovoce i běžné potraviny. Velmi nepříjemná jsou rovněž karanténní opatření, která jsou vyměřena všem kontaktům s nemocným a ta se nevztahují na jedince řádně očkované.

Ochrana očkováním je po splnění jednoduchého základního schematu doživotní.

Jednoznačně doporučuji u všech dětí nad 1 rok. Samotné onemocnění sice nezanechává trvalé následky, ale není k dispozici žádný kauzální lék. Léčí se pouze dietou a režimovými úpravami. Onemocnění je velmi infekční a nepříjemné pro pacienta. Nakazit se může každý snadno, pokud se setká s infekcí a dojde k porušení běžných hygienických pravidel. Obzvlášť u malých dětí, které strkají předměty do úst, se hygiena někdy špatně hlídá. Při turistice do teplejších oblastí se může zdrojem nákazy stát voda, špatně omyté ovoce i běžné potraviny. Velmi nepříjemná jsou rovněž karanténní opatření, která jsou vyměřena všem kontaktům s nemocným a ta se nevztahují na jedince řádně očkované. Ochrana očkováním je po splnění jednoduchého základního schematu doživotní.

Používané vakcíny:

Očkování proti klíšťové encephalitidě

Pro naši zemi je bohužel charakteristická nízká proočkovanost proti viru klíšťové encephalitidy. V poslední době se zdá, že se situace zlepšuje a zájem o tuto vakcínu vzrůstá. Onemocnění virem klíšťové encefalitidy se nedá léčit antibiotiky, k dispozici máme pouze léky na horečku, dostatečné zavodňování a tělesný klid. O to důležitější je prevence. Infekce virem klíšťové encephalitidy u dětí většinou probíhá pod obrazem horečnatého infektu se zvracením a výraznou bolestí hlavy.

Onemocnění je nepříjemné v tom, že nelze hlavně v počátku vyloučit, že nejde o podstatně nebezpečnější bakteriální zánět mozkových blan. Proto většina případů projde hospitalizací s nepříjemnými diagnostickými zákroky a po prodělaném onemocnění přetrvávají dlouho bolesti hlavy a zhoršená výkonnost. Očkování představuje nejvýznamnější prevenci těchto nepříjemností, úmrtnost nebo trvalé následky jsou u dětí spíše raritní. Závažné následky však postihují střední a starší generaci, která se bohužel o očkování zatím málo zajímá.

Očkování je možné zahájit kolem 3. roku, ale přikláníme se spíše až k věku předškolnímu. Nejmenší děti nejlépe ochráníme používáním běžného repelentu a hlavně prohlížením celého těla po návratu z přírody. Při napadení je velmi důležitá doba, po kterou bylo klíště přisáto, čili je třeba klíště co nejdříve odstranit.

Pokud rodič nechají své dítě očkovat, je třeba pečivě hlídat termíny následných přeočkování.

Používané vakcíny:

Očkování proti meningokoku B

Očkování proti meningokoku C

Očkování proti chřipce

Chřipka je běžné onemocnění, které se u nás objeví na konci podzimu a začátkem zimy ve větší č menší epidemii a způsobí několik dní trvající nepříjemný stav s horečkou, celkovou zchváceností, bolestmi hlavy, svalů a projevy nachlazení. Vede k rozsáhlým absencím v kolektivu nebo v zaměstnání. U dětí probíhá celkem banálně, většinou bez komplikací, ale děti se stávají zdrojem infekce pro dospělé a hlavně pro starší generaci. V některých případech, především u oslabených a chronicky nemocných lidí, mohou nastat závažné komplikace, především zápal plic. Tradičně nízká proočkovanost našeho obyvatelstva způsobuje to, že naše epidemie bývají výrazné. Očkování proti chřipce zájemcům doporučuji, očkuje se většinou v průběhu měsíce října a listopadu, před nástupem očekávané epidemie.

Očkování proti chřipce pro pacienty s některými chronickými diagnozami je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění . Je nutné očkovat každou sezónu znovu

Očkování proti planým neštovicím

Plané neštovice jsou dětská infekční nemoc, která ve většině případů proběhne banálně. Očkování proti planým neštovicím doporučuji v případech, kdy rodič nechtějí mít absenci v zaměstnání z důvodu onemocnění dítěte (většinou se jedná asi o 2 týdny). Dále doporučuji očkování proti varicele dospívajícím po 15. roce, kteří prokazatelně onemocnění neprodělali, protože v dospělosti je průběh nemoci podstatně vážnější. Často se také stává, že vnímavé dítě bylo v kontaktu s nemocným a rodina plánuje odjet např. na dovolenou. V těchto případech očkování doporučuji, protože, pokud onemocnění propukne, je jeho průběh lehký.

Očkovací látka: Varilrix, nutné jsou 2 dávky.