MUDr. Ruth Adamová

Narodila jsem se v r. 1954 v Praze, ale skoro celý život bydlím v Čáslavi. V roce 1973 jsem maturovala na čáslavském gymnáziu a poté jsem byla přijata na pražskou Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy. Zde jsem promovala r. 1979.

Nástupní praxi až do 1. atestace jsem absolvovala na dětském oddělení nemocnice v Kolíně. Od r. 1983 pracuji v Čáslavi - stále v dětské primární péči. V r. 1992 jsem se privatizovala. Splňuji požadavky kladené na samostatně pracujícího praktického dětského lékaře. Kromě toho jsem už řadu let zařazena do řad školitelů oboru praktického dětského lékařství, moje pracoviště je akreditované Ministerstvem zdravotnictví ČR k postgraduálnímu vzdělávání uchazečů o atestaci.

Pravidelně se zúčastňuji nejen doporučených akcí postgraduálního vzdělávání, ale navíc i vzdělávacích akcí určených právě pro tyto školitele. Od r. 2000 do r. 2004 jsem pracovala ve výboru České pediatrické společnost, kam jsem byla zvolena jako jeden ze zástupců praktických pediatrů.

V roce 1996 jsme s manželem zakoupili dům v Masarykově ulici v Čáslavi, který jsme zrekonstruovali. V současné době je v přízemí tohoto domu moje dětská ordinace, v ostatních částech domu bydlím s rodinou. Toto uspořádání má podle mého názoru řadu výhod jak pro pacienty, tak pro mě. Jsem pacientům a jejich rodičům v nutných případech k dispozici i po ordinační době, pochopitelně po telefonické dohodě. Dům je velice výhodně situován - v blízkosti se nachází poliklinika, kam odesílám pacienty na rentgen a ke specialistům (chirurgie, ORL, ortopedie, oční, neurologie, RHB). Přímo dostupná je i lékárenská služba.

S manželem jsme vychovali 3 dnes už dospělé děti.

Miroslava Hanušová

Narodila se v r. 1968 v Čáslavi. Absolvovala Střední zdravotní školu v Kolíně. Nástupní praxi vykonávala na interním oddělení nemocnice v Kolíně. Dále až do r. 1997 pracovala u lůžka na interním oddělení nemocnice v Čáslavi.

Od r. 1997 pracuje jako dětská sestra v ordinaci PLDD MUDr. Ruth Adamové.

Miroslava Hanušová je velmi zkušená v pediatrické problematice, je vlídná, vstřícná a má velmi ráda děti. Ochotně poradí rodičům i mimo ordinaci ohledně péče jak o zdravé, tak i o nemocné dítě. Má výborné znalosti v problematice očkování základního i nadstandardního.

Úspěšně vychovala 2 děti.

MUDr. Ludmila Kunášková

Narodila jsem se roku 1984 v Ostrově nad Ohří.

Dětství jsem prožila v Novém Strašecí na Rakovnicku, kde jsem v r. 2003 maturovala na gymnáziu. Od r. 2003 do r. 2010 jsem studovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni.

Po promoci jsem nastoupila na dětské oddělení nemocnice v Kadani, kde jsem pracovala 2 roky.

Další 2 roky jsem pracovala na Zdravotnické záchranné službě Plzeňského kraje a zároveň jsem se připravovala k atestaci v oboru Praktické dětské lékařství. 1 rok jsem pracovala v ordinaci PLDD v Klášterci nad Ohří.

Atestaci jsem složila v r. 2015. Vzápětí po atestaci jsem nastoupila na mateřskou dovolenou, na které jsem dosud.

Do ordinace MUDr. Ruth Adamové jsem přišla v r. 2017, nejprve jako maminka dvou dětí po přestěhování z Plzeňska do Šebestěnic. Nyní (ještě v rámci rodičovské dovolené) se začínám pozvolna zaškolovat v chodu ordinace. Vzhledem k vzájemným sympatiím po lidské stránce i vzhledem ke shodě v profesních názorech s MUDr. Ruth Adamovou věřím, že se budu v její ordinaci objevovat pracovně čím dál častěji a po rodičovské dovolené nastoupím na plný úvazek.