Provozní řád naší ordinace

Doba ráno od 7 do 10 hodin je určena pro akutně nemocné pacienty, případně pro kontroly po nemoci. Doporučuji využívat možnost telefonického objednávkového systému (viz oddíl kontakty) - velmi zlepšuje plynulost průběhu ordinace. Obzvláště v období zvýšeného výskytu akutních onemocnění výrazně zkracuje dobu, kterou pacienti tráví v čekárně a zároveň dává i lékaři větší klid na práci a odstraňuje stres z přeplněné čekárny. Je však nezbytné, aby pacienti dodržovali časy, protože jinak objednávkový systém nemůže fungovat.

V žádném případě to však neznamená, že neobjednaný akutní pacient není ošetřen! Musí však někdy déle čekat. Systém funguje tak, že přednostně je sice ošetřen objednaný pacient, ale mezi jednotlivými objednanými se najde většinou časový prostor, aby mohl být prohlédnut i pacient neobjednaný.

Od 7 do 10 hodin je možné provádět odběry laboratorních a mikrobiologických vyšetření, které bývá často nezbytnou součástí kvalitního prvního kontaktu s pacientem, často jsou odběry nutné i při kontrolách.

Zbývající dopolední ordinační hodiny jsou určeny pro pozvané pacienty. V období vysoké frekvence respiračních infektů zveme i po 10. hodině kontroly, v ostatním období zveme zdravé děti na některé preventivní výkony.

Odpolední ordinační doba je určena pouze pro preventivní péči. V této době pracujeme především s pozvanými dětmi, je možnost se i na tuto dobu individuálně telefonicky objednávat. Pozvánky realizujeme nejčastěji formou SMS, výjimečně posíláme písemné pozvánky. Provádíme preventivní prohlídky, očkování, je to také doba určená k vydávání různých potvrzení, prohlídek pro řidičská oprávnění, do mateřských školek, na tábory a další akce.

Snažíme se dodržovat zásadu, aby se nesetkávaly v čekárně akutně nemocné děti se zdravými. K tomu však potřebujeme spolupráci a ohleduplnost rodičů, aby tento požadavek respektovali. V krajním případě máme v našich prostorách možnost oddělit akutně onemocnělého, většinou infekčního pacienta, od zdravých dětí.

Po skončení ordinační doby vykonává lékařka návštěvní službu. Vyšetření pacienta v domácím prostředí se však provádí pouze v mimořádných situacích. Není určeno pro rutinní využívání. Samozřejmě je nutné se předem telefonicky dohodnout a i ve vlastním zájmu této služby příliš nezneužívat. Jedná se sice o službu hrazenou ze zdravotního pojištění, ale kvalita vyšetření dítěte v domácím prostředí se nedá srovnat s kvalitou vyšetření v ordinaci, především pro nemožnost laboratorního vyšetření. To bývá často součástí prvního vyšetření při akutně vzniklém onemocnění.

Co dělat, jestliže Vám dítě onemocní po ordinační době, v noci nebo ve dnech pracovního volna?

Samozřejmě stále funguje LSPP, v Čáslavi je zřízena pro děti při dětském oddělení v nemocnici. Přesto rodičům mých pacientů doporučuji, aby zvážili, zda jejich dítě je v tak závažném stavu, aby muselo být okamžitě lékařem vyšetřeno. Většina případů vyšetření na pohotovosti podle mé zkušenosti snese odklad do rána na běžnou ordinační dobu. Proto doporučuji rodičům svých pacientů, aby nejprve zkusili telefonicky kontaktovat mě coby ošetřující lékařku (viz oddíl kontakty). Ve většině případů se to podaří, ať už na pevnou privátní linku nebo na mobil a situaci vyřešíme bez nutnosti návštěvy pohotovosti. Často stačí telefonická konzultace, jindy se rodiči dítěte dohodnu na individuální návštěvě ať už doma nebo v ordinaci.

Toto řešení se mi dlouhodobě osvědčuje jako ideální. Není debat o tom, že je nejlepší, jestliže se o pacienta stará stále stejný lékař, který zná jeho zdravotní stav nejlépe, ví, jaké léky bral v nedávné době a jemuž zároveň rodina důvěřuje. Vyhneme se především neodůvodněným podáváním antibiotik a zbytečným hospitalizacím v případech, které lze léčit v domácím prostředí, pro dítě nejpříjemnějším.